Preguntes freqüents

Què és el BICIBÚS?

El BICIBÚS és una modalitat de transport escolar en bici de forma col·lectiva, en la que es va recollint l'alumnat en llocs propers al seu domicili, per anar-se incorporant al grup que es desplaça en bicicleta fins arribar al centre educatiu.

Quins objectius persegueix?

  • Promoure el canvi cap una mobilitat sostenible, reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, contribuir a la millora de la qualitat de l'aire i a la lluita contra l'emergència climàtica.

  • Adquirir noves habilitats i més autonomia personal per part d'infants i adolescents.

  • Millorar la salut física i emocional dels infants i adoleschents, promoure l’adquisició d’hàbits saludables i sentiment de pertinença a un grup, així com la millora del rendiment escolar.

  • Esdevenir referent i motor de canvi en la mobilitat urbana al municipi o context local on es desenvolupa.

Qui l'organitza?

Normalment està organitzada i coordinada per les famílies, amb el suprt de la comunitat eduativa, d'entitats locals de la bicicleta . També pot rebre el suport de l'administració local.

A Granollers ens hem organizat les AMPES de l'Escola Salvador Espriu, i Pereanton, amb l'Associació Granollers Pedala per coordinar una prova pilot de BICIBÚS durant els mesos de maig i juny de 2021.

Quins dies està previst el BICIBÚS?

La prova pilot de Granollers preveu un primer dia de prova en diumenge i 6 dies de BICIBÚS (un per setmana) entre maig i juny. Podeu consultar a la secció de Calendari les dates.

Qui es pot inscriure al BICIBÚS?

Per la prova pilot, de moment s'ha limitat a les famílies de l'Escola Salvador Espriu i Pereanton. Amb l'experiència d'aquesta prova pilot es vol contribuir a impulsar el BICIBÚS també a d'altres centres educatius de la ciutat on hi hagi interès i prou gent per fer-ho, de cara al curs vinent.

Com es fa la inscripció al BICIBÚS?

La inscripció es fa a través d'aquest formulari. Un cop omplert, podreu editar-lo posteriorment amb l'enllaç del correu que rebreu, per si us cal modificar els dies d'assistència o la parada des d'on voleu incorporar-vos.

Qui es fa responsable dels infants durant el trajecte?

Tots els infants/adolescents han de venir al BICIBÚS amb una persona adulta que se'n faci responsable (para/mare/tutor/familiar...), no està permesa, per ara, la participació de menors sense un adult.

Com funciona?

En funció de les adreces de la pre-inscripció, s'han establert quatre línies que es poden consultar en aquest mapa, amb un seguit de parades. Les famílies participants s'han d'inscriure pels dies que participaran al BICIBÚS, i seleccionar la parada que millor els vagi per incorporar-se al BICIBÚS. Cada parada té una hora prevista de pas del Bicibús.

Les línies funcionen de forma conjunta amb els participants de tots dos centres (Salvador Espriu i Pereanton) fins que en una de les darreres parades (Can Comas i Pl. Constitució) es separen les rutes per arribar a cada escola. En aquestes parades caldrà separar el participants segons l'escola on vagin.

Qui condueix el BICIBÚS?

Cada línia de BICIBÚS tindrà almenys dues persones (una al davant i una altra darrera) que conduirant el grup durant el recorregut. La resta de persones adultes del BICIBÚS, en la mesura del possible, podran col·laborar en la gestió del talls de carrer en aquells punts que ho requereixin.