Preguntes freqüents

Què és el BICIBÚS?

El BICIBÚS és una modalitat de transport escolar en bici de forma col·lectiva, en la que es va recollint l'alumnat en llocs propers al seu domicili, per anar-se incorporant al grup que es desplaça en bicicleta fins arribar al centre educatiu.

Quins objectius persegueix?

  • Promoure el canvi cap una mobilitat sostenible, reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, contribuir a la millora de la qualitat de l'aire i a la lluita contra l'emergència climàtica.

  • Adquirir noves habilitats i més autonomia personal per part d'infants i adolescents.

  • Millorar la salut física i emocional dels infants i adoleschents, promoure l’adquisició d’hàbits saludables i sentiment de pertinença a un grup, així com la millora del rendiment escolar.

  • Esdevenir referent i motor de canvi en la mobilitat urbana al municipi o context local on es desenvolupa.

Qui l'organitza?

Normalment està organitzada i coordinada per les famílies, amb el suprt de la comunitat eduativa, d'entitats locals de la bicicleta . També pot rebre el suport de l'administració local.

A Granollers ens estem organizant les AMPES de l'Escola Salvador Espriu, Pereanton, Salvador Llobet, i Lledoner, amb l'Associació Granollers Pedala per impulsar el BiciBús.

Quins dies està previst el BICIBÚS?

La línia SUD del Bicibús estarà operativa els divendres durant el curs 2022-23. Podeu consultar a la secció de Calendari les dates.

Qui es pot inscriure al BICIBÚS?

Per ara el Bicibús només està operatiu per a les famílies de l'Escola Salvador Espriu, Pereanton i Salvador Llobet i Lledoner. Si hi ha famílies amb ganes d'impulsar un Bicibús a d'altres centre ompliu el formulari d'interès, i quan hi hagi un grup de persones des de Granollers Pedala hi contactarem per impulsar-lo.

Com es fa la inscripció al BICIBÚS?

La inscripció es fa a través d'aquest formulari. Un cop omplert, podreu editar-lo posteriorment amb l'enllaç del correu que rebreu, per si us cal modificar els dies d'assistència o la parada des d'on voleu incorporar-vos.

Qui es fa responsable dels infants durant el trajecte?

Tots els infants/adolescents han de venir al BICIBÚS amb una persona adulta que se'n faci responsable (para/mare/tutor/familiar...), no està permesa, per ara, la participació de menors sense un adult.

Com funciona?

Les famílies participants s'han d'inscriure pels dies que participaran al BICIBÚS, i seleccionar la parada que millor els vagi per incorporar-se al BICIBÚS. Cada parada té una hora prevista de pas i del Bicibús, i un lloc d'espera.

La Lína SUD funciona de forma conjunta amb els participants de tots 4 centres (Salvador Espriu, Pereanton, Salvador Llobet i Lledoner) fins que en una de les darreres parades (Can Comas) es separen les rutes per arribar a cada escola. En aquestes parades caldrà separar el participants segons l'escola on vagin.

Qui condueix el BICIBÚS?

Cada línia de BICIBÚS comptarà amb almenys dues persones de suport de l'Associació Granollers Pedala (una al davant i una altra darrera) que conduirant el grup durant el recorregut. La resta de persones adultes del BICIBÚS, en la mesura del possible, podran col·laborar en la gestió del talls de carrer en aquells punts que ho requereixin.