Escola Salvador Espriu

HORA D'ARRIBADA PREVISTA

8:50

ZONA D'APARCAMENT: a dreta de l'accés principal a l'escola hi ha la zona d'aparcament per a bicis i patinets.