Escola Pereanton

HORA D'ARRIBADA PREVISTA

8:50

ZONA D'APARCAMENT: A la cantonada d'Espí Grau amb Corró, davant la Sala Sant Francesc.