Marie Curie

HORARI DE PAS

laborables maig-juny

8:25

ZONA D'ESPERA: Rambla Marie Curie a l'encreuament amb Pla de Baix.