Hospital

HORARI DE PAS PREVIST

laborables maig-juny

8:30

ZONA D'ESPERA: Rotonda de l'Hospital de Granollers, a la sortida del Psg. de la Muntanya, vorera de ponent.