Escola Salvador Espriu

HORARI D'ARRIBADA PREVIST

diumenge 9 maig (prova)

9:50

HORARI D'ARRIBADA PREVIST

laborables maig-juny

8:50

ZONA D'APARCAMENT: a dreta de l'accés principal a l'escola hi ha la zona d'aparcament per a bicis i patinets.